/

Personlige Kundeoplysninger, som er opnået ved Sort af kul som følge af et køb, vil kun blive sparet og / eller behandlet for at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med henblik på markedsføring af Sort af kul og opretholdelse af et kundeforhold med Klient. Ved behandling af den personlige Kundeinformation Sort af kul skal overholde gældende regler og bestemmelser, især lov om beskyttelse af personoplysninger. Registreringen af personlige Klientoplysninger vil blive anvendt hos Danske Databeskyttelsesmyndighed.

Kunden har til enhver tid ret til at inspicere sine personlige Klientoplysninger. En anmodning om at inspicere disse oplysninger skal sendes til Sort of Coal på følgende e-mail-adresse: coal@sortofcoal.com